The Croft Nursery School

Wrexham Early Years Centre

Ysgol Feithrin Rhydaman

Pontycymer

Cogan Nursery School

Ynyscynon Nursery School

Gurnos Nursery School

Two Locks Nursery School

Kimberley Nursery School

Fairoak Nursery School

Don Close Nursery

Grangetown Nursery School

Tremorfa Nursery School

Ysgol Gynradd Amlwch

Ysgol Gynradd Beaumaris

Ysgol Gynradd Bodedern

Ysgol Gymuned Bodffordd

Ysgol Gymuned Bodorgan

Ysgol Gymuned Bryngwran

Ysgol Gynradd Brynsiencyn

Ysgol Gynradd Cemaes

Ysgol Gymuned Dwyran

Ysgol Gynradd Esceifiog

Ysgol Gymuned Garreglefn

Ysgol Gymuned y Ffridd

Ysgol y Parc

Ysgol Gymuned Moelfre

Ysgol Gynradd Llanbedrgoch

Ysgol Gynradd Llanddona

Ysgol Llanfachraeth

Ysgol Ffrwd Win

Ysgol Gynradd Llanfairpwll

Ysgol Gymuned Llanfechell

Ysgol Y Graig

Ysgol Gynradd Llangoed

Ysgol Henblas

Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd

Ysgol Cylch Y Garn

Ysgol Gynradd Pencarnisiog

Ysgol Gymuned Pentraeth

Ysgol Gynradd Penysarn

Ysgol Gynradd Santes Gwenfaen

Ysgol Gynradd Rhosneigr

Ysgol Gynradd Rhosybol

Ysgol Gynradd Talwrn

Ysgol Gymuned Fali

Ysgol Llanfawr

Ysgol Goronwy Owen

Ysgol Llaingoch

Ysgol Gynradd Niwbwrch

Ysgol y Tywyn

Ysgol Gynradd Llandegfan

Ysgol Gynradd y Borth

Ysgol Gynradd Kingsland

Ysgol Gymraeg Morswyn

Ysgol Corn Hir

Ysgol Y Parch Thomas Ellis

Ysgol Gynradd Parc y Bont

Ysgol Llangaffo

Ysgol Santes Fair, St Mary' s R.C. School

Ysgol Caergeiliog Foundation School

Ysgol Gwaun Gynfi

Ysgol Gynradd Nefyn

Ysgol Llanrug

Ysgol Gynradd Abererch

Ysgol Gynradd Abersoch

Ysgol Gynradd Beddgelert

Ysgol Gynradd Bethel

Ysgol Bodfeurig

Ysgol Borthygest

Ysgol Bronyfoel

Ysgol Brynaerau

Ysgol Gynradd Carmel

Ysgol Y Gelli

Ysgol Pen-y-bryn

Ysgol Treferthyr

Ysgol Cwm y Glo

Ysgol Gynradd Chwilog

Ysgol Crud Y Werin

Ysgol Dolbadarn

Ysgol Gynradd Edern

Ysgol Gynradd Felinwnda

Ysgol Bro Plenydd

Ysgol Gynradd Garndolbenmaen

Ysgol Glanadda

Y.G. Y Groeslon

Ysgol Gynradd Llanaelhaearn

Ysgol Gynradd Llanbedrog

Ysgol Gynradd Llangybi

Ysgol Gynradd Llanllechid

Ysgol Gynradd Llanllyfni

Ysgol Morfa Nefyn

Ysgol Baladeulyn

Ysgol Gynradd Nebo

Ysgol Gymuned Penisarwaun

Ysgol Bro Lleu

Ysgol Pentreuchaf

Ysgol Gynradd Rhiwlas

Ysgol Gynradd Rhosgadfan

Y.G. Rhostryfan

Ysgol Sarn Bach

Ysgol Eifion Wyn

Ysgol Gynradd Talysarn

Ysgol Y Gorlan

Ysgol Yr Eifl

Ysgol Gynradd Tudweiliog

Ysgol Waunfawr

Ysgol Glancegin

Ysgol Babanod Coedmawr

Ysgol Yr Hendre

Ysgol Gynradd Bontnewydd

Ysgol Y Garnedd

Ysgol Cymerau

Ysgol Abercaseg

Ysgol Gynradd Y Felinheli

Ysgol Bro Tegid

Ysgol y Traeth

Ysgol Y Clogau

Ysgol Brithdir

Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas

Ysgol Dinas Mawddwy

Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy

Ysgol Bro Cynfal

Ysgol Ganllwyd

Ysgol Edmwnd Prys

Ysgol Gynradd Llanbedr

Ysgol Gynradd Llanelltyd

Ysgol Y Garreg

Ysgol O.M. Edwards

Ysgol Y Manod

Ysgol Gynradd Pennal

Ysgol Cefn Coch

Ysgol Talsarnau

Ysgol Gynradd Tanygrisiau

Ysgol Gynradd Penybryn

Ysgol Bro Hedd Wyn

Ysgol Bro Tryweryn

Ysgol Ieuan Gwynedd

Ysgol Friog

Ysgol Tanycastell

Ysgol Ffridd y LLyn

Ysgol Maenofferen

Ysgol Gynradd Hirael

Ysgol Pont Y Gof

Ysgol Gynradd Maesincla

Ysgol Y Faenol

Ysgol Foel Gron

Ysgol Llandygai

Ysgol Gynradd Llandwrog

Ysgol Llanystumdwy

Ysgol Tregarth

Ysgol Cae Top

Ysgol Machreth

Ysgol Gynradd Dolgellau

Ysgol Santes Helen

Ysgol Ein Harglwyddes

Ysgol Beuno Sant

Ysgol Dolgarrog

Ysgol Betws-y-Coed

Ysgol Capelulo

Ysgol Deganwy

Ysgol Dolwyddelan

Ysgol Ffordd Dyffryn

Ysgol Glanwydden

Ysgol Tudno

Ysgol Morfa Rhiannedd

Ysgol Maelgwn

Ysgol Penmachno

Ysgol Babanod Glan y Mor

Llandrillo Yn Rhos Primary School

Ysgol Talhaiarn

Mochdre Infants C.P. School

Ysgol Gynradd Tal-Y-Bont

Ysgol T. Gwynn Jones

Ysgol Trefriw

Ysgol Maes Owen

Ysgol Glan Gele

Ysgol Glan Morfa

Ysgol Bod Alaw

Ysgol Pant-Y-Rhedyn

Ysgol Nant Y Coed

Ysgol Y Foryd

Ysgol Craig Y Don

Ysgol Cerrigydrudion

Ysgol Gynradd Rhydgaled

Llanefydd School

Ysgol Bro Aled, Llansannan

Ysgol Gynradd Bro Cernyw

St Elfod Junior School

Ysgol Capel Garmon

Ysgol Glan Conwy

Ysgol Pendorlan

Ysgol Tan Y Marian

Llangwm C.P. School

Ysgol Gynradd Cynfran

Old Colwyn Junior C.P. School

Penmaenrhos Infants School

Ysgol Cystennin

Ysgol Pentrefoelas

Ysgol Bro Gwydir